وبلاگ شخصی علی اکبر مظاهری

mazaheriesfahani@gmail.com
وبلاگ شخصی علی اکبر مظاهری

mazaheriesfahani@gmail.com

طبقه بندی موضوعی
آخرین نظرات
۲۹
مهر

     » نوشته ای از خانم انسیه نوش آبادی

بین زن ومرد، همچون موجودات دیگر، تفاوت های بسیار وجود دارد. بنا به گفته زیست شناسان، هر سلول بدن مرد با هر سلول بدن زن تفاوت دارد. حتی تندروترین فمینست ها نیز، با آن که سعی  در اختفا و از بین بردن تفاوت ها دارند، به وجود آن ها معترف اند. آن چه مهم است، نوع نگرش درست ما در قبال تفاوت هاست. نگرش درست ما برخاسته از علم و آگاهی به وجود تفاوت ها و نقش جدی شان در ایجاد عشق و تکامل است. زیرا تفاوت های این دو جنس مخالف، به گونه ای طراحی شده است که هر یک از زوجین به وسیله دیگری به تکامل و تعادل می رسد. روانشناسان معتقدند که سردی بدن مرد با گرمی بدن زن، متعادل می شود و قاطعیت او با انتقاد پذیری زن و قدرتش با عشق زن، متوازن می گردد.

بنابراین همین تفاوت ها است که زندگی با جنس مخالف را شیرین و جذاب می کند. اگر تفاوت ها نبودند، کنش و جذابیتی بین دو طرف به وجود نمی آمد. به این تفاوت های مکمل، که سبب جذب و کشش یک دیگر می شود، احساس مرموزی به نام «عشق» می گویند.

گفتنی است که هرچه توان و قوت این تفاوت های فطری و طبیعی بیش تر باشد، درجه جذب و کشش افزایش خواهد یافت.

مردانی که از «مردانگی» بیش تری برخوردارند از زنانی که از «زنانگی» بیش تری برخوردارند خوششان می آید.

هنگامی که زنان و مردان خیلی شبیه یکدیگر می شوند، آن جاذبه مرموز را از دست می دهند. زندگی کردن با شخصی که شبیه خودمان است، بسیار خسته کننده خواهد بود.

بنابراین، برای تقویت عشق بین زوجین، می بایست تفاوت های آن ها را تحت دو عنوان «زنانگی» و «مردانگی» تقویت نمود. در ادامه، به بارزترین تفاوت های مردانگی و زنانگی اشاره خواهیم کرد.

1. لطافت و زیبایی

زیبایی، صفتی مشترک بین زن و مرد است. اما آن زیبایی خاص و آمیخته با لطافت و مزین به هنر آرایش، از ویژگی های شاخص زنانگی است و درباره مردان، مطلوب و پسندسده نیست. این نوع زییایی و لطافت زنانه، همیشه عکس العمل عاطفی مرد را برمی انگیزد؛ واکنشی که مخصوص جنس اوست، زیرا زنان، مثل مردان، تحت تأثیر زیبایی جنس مخالف قرار نمی گیرند.

در روایت است: «سزاوار نیست که زن خود را زینت نکند، هرچند به آویختن گلوبندی به گردن باشد»... .  شجاعت، اگر چه به طور کلی صفتی پسندیده و مشترک بین زن و است، برخی از زیر محموعه های این صفت از صفات زنانه نیست و زنانگی را تضعیف می کند. به زن هیبت و شجاعت مردانه می دهد و خلق و خوی زنانه را تضعیف می کند.... .

زنانی که به امر تجارت مشغولند (آن هم تجارت های گسترده بین شهری یا کشوری که مستلزم برخورد های زیاد با مردان و چک و چانه زدن ها و جر و بحث کردن با آن ها است)، بی پروایی مردانه را تجربه خواهند کرد و از آن حالت ناز زنانه، که آمیخته با نوعی شرم است، فاصله می گیرند. در زندگی زناشویی، با این گونه از زنان، عشق کم تر قابل تجربه است. منطقی و حساب گر بودن، نهایت مزیت این گونه زندگی ها خواهد بود.

این خصوصیت که برخی از زنان به تنهایی معادل ده مرد هستند، هرچند از لحاظ داشتن توان روحی در کارهای اجتماعی، مثبت ارزیابب می شود، اما از آن جنسیتی که بتواند برای یک عمر، زنی را محبوب مردی قرار دهد، می کاهد.

 اگر مایلید بر محبوبیت خود بیفزایید، لازم است که تا حد ممکن خود را به خانواده و محیط های زنانه محدود کنید و از برخورد های غیر ضروری با نامحرمان پرهیز نمایید؛ نیز از پذیرفتن کارهای مردانه خودداری کنید، زیرا: « زن گل بهاری است، نه مدیر سخت کوش.»

ادامه دارد

ماهنامه پیام زن. شماره 215

  • علی اکبر مظاهری
۲۰
مهر

    » دنباله اوصاف پدر، به قلم پسر

    پاره ای از اوصاف حاج ملا عباس تربتی، به قلم فرزندش حسینعلی راشد، از کتاب «فضیلت های فراموش شده»، انتشارات روزنامه اطلاعات، با ویرایش و تلخیص.

پرکاری در کشاورزی، چالاکی در سوارکاری 

[31.] پدرم ار لحاظ بدن، مرد نیرومندی بود. قامت متوسط معتدلی داشت با استخوان بندی محکم و اعصاب و عضلات قوی. گوشت و چربی زیادی در بدنش نبود. دندان  هایش تا آخر عمر سالم بود و عیب نکرد و فقط یک چشمش در آخر عمر آب آورد ولی آن را عمل نکرد. مردم ده ما همه می گفتند که در زمانی که حاج آخوند در ده بود و شخصا به کار زراعت می پرداخت آن یک تن برابر چهار نفر کار می کرد. در شیار کردن زمین، در درو کردن گندم، در جمع کردن کنگره های خشک شده بیابان با تیشه و دسته بندی کردن آن ها برای خوراک زمستان حیوان ها و در کندن هیزم، درست به اندازه ای که چهار نفر در زمان معین، کار از پیش می بردند، او در همان زمان پیش می برد.

من نویسنده، خودم دیدم روزی می خواست به جایی برود، برایش اسبی آوردند که سوار شود. آورنده اسب در جانب چپ ایستاد و می خواست رکاب بگیرد، اما پدرم یک دست به قربوس زین و دست دیگر را به دنباله زین گرفت و از روی زمین به سبکی پرنده برجست و بر زین اسب نشست. و نیز می دیدم که گل های لگد شده برای بام خانه یا کاهگل را با بیل های سنگینی که من آن بیل ها را هنگامی که خالی بودند با زخمت بلند می کردم، چنان آسان به روی بام می پراند که ما بخواهیم یک ریگی را بپرانیم.

انضباط، اخلاق، انصاف

[32.] پدرم می گفت:

  • علی اکبر مظاهری
۱۷
مهر

      تقدیم به شهیدان بلندمقام؛ حضرت امام حسین و صحابیانشان. سلام الله علیهم

       کجایید ای شهیدان خدایی            بلاجویان دشت کربلایی    

       کجایید ای سبک روحان عاشق       پرنده تر ز مرغان هوایی

       کجایید ای شهان آسمانی             بدانسته فلک را درگشایی

       کجایید ای ز جا و جان رهیده          کسی مر عقل را گوید کجایی

       کجایید ای در زندان شکسته          بداده وام داران را رهایی

       کجایید ای در مخزن گشاده            کجایید ای نوای بی نوایی

       در آن بحرید کاین عالم کف اوست    زمانی بیش دارید آشنایی

      ...

    مولوی/ دیوان شمس

       

  • علی اکبر مظاهری
۱۷
مهر

     » دنباله اوصاف پدر، به قلم پسر

 پاره ای از اوصاف حاج ملا عباس تربتی، یه قلم فرزندش حسینعلی راشد، از کتاب «فضیلت های فراموش شده»، انتشارات روزنامه اطلاعات، با ویرایش و تلخیص. 

[21.] دعوت همه را یکسان می پذیرفت و واجب می دانست که برود و احکام خدا را به گوش آن ها برساند... و پاداش خود را فقط این بداند که خدا از او راضی باشد.

[22.] [از] کارهای ثابتش، خواه در شهر یا در روستا که می رفت، این بود که نماز صبح و نماز ظهر و عصر و مغرب و عشا را در مسجد و به جماعت، که او امام بود، با تأنی و خضوع و خشوع و قرائت صحیح و واضح و آشکار، بی آن که در قرائت ادای عرب ها را درآورد، می خواند و پس از هر سه نوبت نماز، مدت یک ساعت تمام به منبر می رفت.

  • علی اکبر مظاهری
۱۴
مهر

                                                          از زبان مشاور 

    » اشتغال زنان 

    اشاره

در جامعه اکنونی ما، مسأله اشتغال زنان، از مسائل مهم است؛ از جنبه فردی (شخص خانم شاغل؛ از نظر روانی، شخصیتی، احساسی)، خانوادگی (تأثیر اشتغال خانم بر زندگی خانوادگی و رابطه او با شوهر و فرزندان)، و اجتماعی (تاثیر اشتغال او بر جامعه و نیاز یا عدم نیاز جامعه به کار کردن او). 

یکی از مسائل مهم این پدیده، موافقت یا مخالفت شوهر با کارکردن زن است و چگونگی مدیریت این موضوع.

موضوع « از زبان مشاور» اکنونی مان، همین مسأله آخر است. ببینید: 

  • علی اکبر مظاهری
۱۱
مهر

   

     دنباله اوصاف اوصاف پدر، به قلم پسر

 پاره ای از اوصاف حاج ملا عباس تربتی، به قلم حسنعلی راشد.

از کتاب «فضیلت های فراموش شده»، انتشارات روزنامه اطلاعات، با تلخیص.

[10.] نماز های واجب را، با تمام آداب و شرایط، در وقت فضیلت خود انجام می داد.

[11.] همیشه با وضو و در حال طهارت بود.

  • علی اکبر مظاهری
۰۷
مهر

       اوصاف پدر، به قلم پسر

       پاره ای از اوصاف حاح ملا عباس تربتی، به قلم حسینعلی راشد

تا کنون اشخاص متعددی از دوستان و آشنایان، به تاکید و اصرار، از اینجانب خواسته اند که شرح حالی از مرحوم پدرم حاج آخوند ملا عباس تربتی بنویسم. با آن که ممکن است نتوانم آن مرد را چنان که بود توصیف کنم، برای آن که به اندازه مقدور، چهره او را، که مردی اسنثنایی و کم نظیر بود نشان داده باشم، سعی می کنم آن چه به یاد دارم درباره آن مرحوم بر قلم آورم.

حتی فکر گناه هم از خاطرش نمی گذشت

  • علی اکبر مظاهری
۰۲
مهر

 

                                                          از زبان مشاور

 » میلاد نوجوان

زن و شوهری میانسال نزدم آمدند به مشاوره؛ درمانده و نگران. ملتمسانه و دادخواهانه، یاری می طلبیدند و راهنمایی می خواستند.

ایشان را به آرامش دعوت کردم و اطمینانشان دادم که مسأله شان هر چه دشوار باشد، راه حلی دارد. نیز مطمئنشان کردم که در حل مسأله شان یاری شان می کنم. اندکی آرام شدند. گویا باور کردند که می توانند به وعده ها و گفته هایم اعتماد کنند.

آن گاه گفتم: صورت مسأله تان را، به وضوح، بیان کنید.

گفتند: «فرزندمان حرمت مان را نگه نمی دارد.

  • علی اکبر مظاهری
۲۶
شهریور

 

فرزندان، پدر و مادر را نخست از گفتار و رفتار خود آنان می شناسند. در نظر فرزند، پدر کیست؟ آن که مادر می گوید. مادر کیست؟ آن که پدر می گوید. پدر چگونه آدمی است؟ آن گونه که مادر تعریف می کند؟ مادر چگونه آدمی است؟ آن گونه که پدر تعریف می کند. شخصیت پدر چگونه است؟ آن گونه که مادر بیان می کند. شخصیت مادر چگونه است؟ آن گونه که پدر بیان می کند. پدر خوب است یا بد؟ ببینم مادر چه می گوید؟ مادر خوب است یا بد؟ ببینم پدر چه می گوید. پدرم مردی است که می باید به او افتخار کنم یا از او عار داشته باشم؟ تا مادر چه گوید. مادرم زنی است که می توانم به او افتخار کنم یا باید از او عار داشته باشم؟ تا پدر چه گوید.

  • علی اکبر مظاهری
۲۱
شهریور

    » از زبان مشاور

اشاره

پدر، نیمی از روان کودک را تشکیل می دهد و مادر نیم دیگر روان کودک را، کودکان، از نظر روانی، قادر به جدا کردن خود از والدینشان نیستند. برای کودکان فرقی ندارد که شما بر سر ایشان فریاد می زنید یا همسرتان؛ آسیب یکی است. جنگ میان پدر و مادر، در حضور کودک، باعث جنگ روانی کودک برای همه عمر خواهد شد.

با بیان این اصل از اصول روانشناسی کودک، به «از زبان مشاور»مان می پردازیم.

ابزار انتقام

  • علی اکبر مظاهری